Sunday, July 29, 2018

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราววันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยผู้ป่วยจะได้รับแจ้งการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS และสามารถเลื่อนนัดได้ทางแอปพลิเคชัน Rama Appointment

แจ้งงดให้บริการชั่วคราวผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (นอกเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยและวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (ในเวลาราชการ)
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ของดให้บริการปรึกษากรณีเยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี