March 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
1
2
3
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
แจ้งวันเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด ในวันสงกรานต์

วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งวันเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด ในวันจักรี

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก (4IC) ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 และ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2561