April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม

ในวันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่

ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันที่ 5 และวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันรัฐธรรมนูญ

ประกาศงดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.