January 2019

ปิดให้บริการห้องคลอดชั่วคราว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งเวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. เนื่องจากทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำปี

ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม

ในวันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่

ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันที่ 5 และวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันรัฐธรรมนูญ

ประกาศงดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.