October 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
เปิด,ปิด, บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด, คลินิกนอกเวลาราชการ, คลินิกพรีเมียม, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันปิยมหาราช

งดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00-20.00 น.

งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

งดให้บริการในเวลาราชการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 เวลา 9.00-17.00 น. และวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30-20.00 น.

เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่ 10)

งดให้บริการทันตกรรม

ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน และกรณีที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้ว ว่าไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเท่านั้น