วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
เมืองเปื้อนฝุ่น ต้องทำอย่างไร

รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
ถ้าคุณไม่อยากเป็น เส้นเลือดขอด ต้องทำอย่างไร

ผศ. พญ.ปิยนุช พูตระกูล สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
แพทย์แนะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ อีกสาเหตุการเกิดโรคปอดอักเสบ สามารถป้องกันได้โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกป...

 
คุณเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่?

อ. นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร สาขาวิชาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 
ชาวรามาธิบดีขอส่งความสุขผ่านคลิป สวัสดีปีใหม่ 2563

เพื่อมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วย ญาติ และผู้บริจาค จิตอาสา รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งจิตใจและ...

 
คุณเสี่ยงเป็น โรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่?

อ. นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร สาขาวิชาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 
คุณเสี่ยงเป็น โรคหัวใจวายเฉียบพลันหรือไม่?

ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

 
รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

“พยาธิ” ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคน โดย พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

 
เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
VTR แนะนำคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล