You are here

 
วิธีคุมกำเนิดมีอะไรบ้าง

ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การรับประทานยา favipiravir ยาต้านไวรัสโควิด-19

โดย เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
นอนไม่หลับ แก้ได้... เริ่มจากตัวเรา

โดย อ. นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำความเข้าใจ อาการแพ้วัคซีนโควิด-19

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19

ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
เรื่อง วัคซีน COVID-19 ป้องกันได้แค่ไหน ?

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
โรคออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตของคนรุ่นใหม่
โดย อ. พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ภาวะหินปูนเกาะเส้นเอ็นไหล่ คืออะไร?

โดย อ. นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ปวดท้องแบบนี้ เป็นโรคกระเพาะไหมนะ

โดย อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...

 
6 หน้ากาก ตัวไหนเอาอยู่

โดย รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
โควิด-19 กลายพันธุ์​ อันตรายไหม?

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
Cook it better – TEASER

เพราะเราเลือกที่จะทำ และกินให้ดีได้ เพื่อสุขภาพของเรา

Pages