วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
เรื่อง...RSV ทำไมอันตราย?

โดย อ. พญ.โสภิดา บุญสาธร สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน โรคฮิตของชาวโซเชียล

โดย รศ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ปวดท้องแบบไหน? เสี่ยงเป็น "ลำไส้อุดตัน"

โดย อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...

 
ย้อมผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่

โดย รศ. นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
ปวดประจำเดือนจนเป็นลม อย่าปล่อยไว้

โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บาดทะยัก อันตรายกว่าที่คุณคิด

โดย ผศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำไม? คนเป็นโรคเบาหวาน ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เรื่องราวของ "ยูทูปเบอร์สาว" สายอาหารสุขภาพ แต่ทำงานหนักจนลืมดูเเลสุขภาพตัวเองทั้งที่เป็นโรคเบาหวาน จนวันหนึ่งระ...

 
สัญญาณเตือน คุณเป็นวัณโรคหรือไม่?

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

 
หูดับเฉียบพลัน อันตรายใกล้ตัว

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ลูกเกือบเสียชีวิต เพราะกินเห็ด

โดย รศ. พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 
Rama Channel | T26 รณรงค์ให้ออกกำลังกายง่าย ๆ

การออกกำลังกายสามารถที่จะทำได้ง่าย ๆ เพียงทุกท่านเริ่มต้นได้ท่าทางการใช้ชีวิต­ประจำวัน 3 ท่าง่าย ๆ

Pages