You are here

 
ล้างจมูกอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยเด็ก

ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หากลืมกินยา กินคูณสองได้หรือไม่

โดย ภญ.พรชนก สายเชื้อ งานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำไมต้องใช้ยานอนหลับแก้ความเครียด?

โดย รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาเหตุที่ "คนอายุน้อย" เป็นโรคหัวใจ?

โดย รศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
สังเกตอย่างไรเมื่อลูกเป็นหอบหืด

โดย อ. นพ.จรินทร์ แววพานิช สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
อาการบ้านหมุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ไมเกรนในเด็ก อาการยอดฮิตในเด็กไทย

โดย ผศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
ไอ จามแล้วปัสสาวะเล็ด เสี่ยงเป็นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จริงหรือไม่?

โดย อ. พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
เด็กเรียนออนไลน์ จ้องจอคอมนาน ควรดูแลสายตาอย่างไร

โดย รศ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นแค่ในสุนัขจริงหรือไม่?

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
งูสวัดขึ้นพันรอบตัว จะเสียชีวิตจริงหรือไม่

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินเมนูนี้มาครึ่งชีวิต แต่ทำไมเพิ่งมีอาการแพ้อาหาร ?

โดย อ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

Pages