โครงการรามารักเรา เรารักรามา
          เป็นโครงการที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯในมิติด้านการสื่อสาร ด้วยนโยบายการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความกลมกลืนในความหลากหลาย การสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันขององค์กร และนโยบายการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

อ่านต่อ...

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ข่าวน่ายินดี รายการ รามาสแควร์ รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เฉพาะผู้สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 29 ต.ค. 2560

VENDOR BEST OF THE YEAR 2017

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ประกาศ การซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประกาศ วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของ วันที่ 5 และ 10 ธันวาคม 2560

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๑

อ. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง "Challenge, Clue, and Reality of Totally Endoscopic Cardiac Surgery" โดย Patrick Perier,...

Faculty hour "วิกฤติความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย : ปัญหาที่ต้องเร่งหาทางออก"

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

...
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

การทำลายเวชระเบียน

หากต้องการเก็บประวัติ โปรดแจ้งที่งานเวชระเบียน โทร. 02-200-4015 หรือ 02-201-1120 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวน่ายินดี รายการ รามาสแควร์ รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เฉพาะผู้สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 29 ต.ค. 2560

VENDOR BEST OF THE YEAR 2017

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ประกาศ การซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประกาศ วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของ วันที่ 5 และ 10 ธันวาคม 2560

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๑

อ. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง "Challenge, Clue, and Reality of Totally Endoscopic Cardiac Surgery" โดย Patrick Perier,...