ทดสอบ

img1

 

img1

 

img1

 

 

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้(ห้องสมุด) ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการสู่สังคมตาม...

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-1600 น. งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ให้การต้อนรับ คณะ...

img1

 

img1

 

img1

 

 

 
Section of Learning Resource Administration.
Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.
270 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Rama 6 Rd,Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 0-2201-1280, 0-2201-0584 Fax: 0-2354-7268 E-mail: lira@mahidol.ac.th