โรงพยาบาลรามาธิบดี
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์
เป็นงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายและถ่ายทอดอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
และการบริบาลผู้ป่วย
 
 
 
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกมะเร็งวิทยาหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม และคลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านมและต่อมไร้ท่อ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ไปยัง หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
ขอเชิญร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง

ในวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒

ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนู "ฟรุ๊ตปาร์ตี้ ดริ๊งค์" จากมะม่วงหาว มะนาวโห่

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 

ด่วนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชน (ฟรี)

จากเดิม หมดเขตวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูจาก King and Queen of fruit

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกมะเร็งวิทยาหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม และคลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านมและต่อมไร้ท่อ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ไปยัง หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
ขอเชิญร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง

ในวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒

ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนู "ฟรุ๊ตปาร์ตี้ ดริ๊งค์" จากมะม่วงหาว มะนาวโห่

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 

ด่วนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชน (ฟรี)

จากเดิม หมดเขตวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูจาก King and Queen of fruit

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

นิตยสาร@Rama ฉบับที่ 29

"วิ่ง" แบบคุณหมอนักวิ่ง

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)