โรงพยาบาลรามาธิบดี
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์
เป็นงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายและถ่ายทอดอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
และการบริบาลผู้ป่วย
 
 
 
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ขอเชิญร่วมงาน 4 ทศวรรษ สื่อความหมาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ลานดนตรี อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เปิดครัว สู้โรค พบกับเมนูเครปมะม่วง และลาบหมูอีสาน

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1

โครงการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี"

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ปีที่ ๒

ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉพาะหมู่ A และ O

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

ขอเชิญร่วมงาน 4 ทศวรรษ สื่อความหมาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ลานดนตรี อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เปิดครัว สู้โรค พบกับเมนูเครปมะม่วง และลาบหมูอีสาน

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1

โครงการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี"

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ปีที่ ๒

ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉพาะหมู่ A และ O

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค "ข้าวเหนียวมูนใบเตยกับคัสตาร์ดมะม่วง และบิงซูมะม่วง"

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)