การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การรักษาพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
การศึกษา
Excellent Medical Education Centre
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
วันพยาบาลสากล

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง และได้เริ่มดำเนินการตามกฏหมายแล้ว

SAVE WATER

ด้วยการตั้งใจทำ 5 อย่างนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านแบบครบวงจร"

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค: การรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน

ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ เรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th

Muay Thai -- the child job in fighting (El Pais newspaper)

Ángel L Martínez นักข่าวชาวยุโรปมาที่รามาธิบดีเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด

Ramathibodi Advanced ECMO Course

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วันพยาบาลสากล

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง และได้เริ่มดำเนินการตามกฏหมายแล้ว

SAVE WATER

ด้วยการตั้งใจทำ 5 อย่างนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านแบบครบวงจร"

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค: การรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน

ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ เรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th

Muay Thai -- the child job in fighting (El Pais newspaper)

Ángel L Martínez นักข่าวชาวยุโรปมาที่รามาธิบดีเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด

Ramathibodi Advanced ECMO Course

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี