Jump to Navigation
CMUหน่วยงานดีเด่นThe Company 2014atrama : @Rama ฉบับที่ 16สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลรับรางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2557Rama Green

ข่าว การแพทย์ (ดูทั้งหมด)
คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด
เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก
รอบรั้ว รามาธิบดี  (ดูทั้งหมด)
ในโอกาส ได้รับรางวัลครูแพทย์ดีเด่นแห่งชาติ จาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ตลอดเดือนธันวาคม 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
มุม ผู้บริหาร
สถาบันและศูนย์ชั้นเลิศ
แผนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิกัด  13.7659  100.5269


by Dr. Radut.