การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การรักษาพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
การศึกษา
Excellent Medical Education Centre
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
โครงการยุวรามา ครั้งที่ 4

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2558 ณ ศูนย์กีฬารามาธิบดี ชั้น 2

Rama Channel สัญจรออนทัวร์ TOA

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์

ในโอกาสได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

Coffee Talk Series “นโยบายทีมหมอครอบครัว... จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

Muay Thai -- the child job in fighting (El Pais newspaper)

Ángel L Martínez นักข่าวชาวยุโรปมาที่รามาธิบดีเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด

โครงการยุวรามา ครั้งที่ 4

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2558 ณ ศูนย์กีฬารามาธิบดี ชั้น 2

Rama Channel สัญจรออนทัวร์ TOA

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์

ในโอกาสได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

Coffee Talk Series “นโยบายทีมหมอครอบครัว... จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

Muay Thai -- the child job in fighting (El Pais newspaper)

Ángel L Martínez นักข่าวชาวยุโรปมาที่รามาธิบดีเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais ห...

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียใ...

ข่าวสารน่ารู้