การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การรักษาพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
การศึกษา
Excellent Medical Education Centre
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
"51 ปี งานเพลงหมอวราห์" คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม มหิดลสิทธาคาร บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หน่วยโทรศัพท์กลางในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ และ สนง. คณบดี

ละครการกุศล รามาฯ ดราม่า "สองพบ" 1 - 3 ก.ค. 59

โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี จัดเป็นครั้งที่ 9 สามารถสำรองที่นั่งได้ โทรศัพท์ 083-084-2068, 083-084-3140 เวลา 8.00-18.00 น. หรือ inbox Facebook : Ramadrama9th บัตร 250/350 บาท...

Clinicopathological Conference : A 2-year-old boy with pallor for 1 month

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

การประชุมวิชาการ เรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน : แนวทางการรักษาและการดูแล

วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Muay Thai -- the child job in fighting (El Pais newspaper)

Ángel L Martínez นักข่าวชาวยุโรปมาที่รามาธิบดีเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด

"51 ปี งานเพลงหมอวราห์" คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม มหิดลสิทธาคาร บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หน่วยโทรศัพท์กลางในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ และ สนง. คณบดี

ละครการกุศล รามาฯ ดราม่า "สองพบ" 1 - 3 ก.ค. 59

โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี จัดเป็นครั้งที่ 9 สามารถสำรองที่นั่งได้ โทรศัพท์ 083-084-2068, 083-084-3140 เวลา 8.00-18.00 น. หรือ inbox Facebook : Ramadrama9th บัตร 250/350 บาท...

Clinicopathological Conference : A 2-year-old boy with pallor for 1 month

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

การประชุมวิชาการ เรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน : แนวทางการรักษาและการดูแล

วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Muay Thai -- the child job in fighting (El Pais newspaper)

Ángel L Martínez นักข่าวชาวยุโรปมาที่รามาธิบดีเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด