งานสื่อสารองค์กร
สำนักงานคณบดี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (See All)
รายการ รามาสแควร์ สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL
ได้รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) สาขาผู้ให้ความรู้คว...
งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
งานสื่อสารองค์กรจัดพิธีทำบุญ ในโอกาสปรับปรุงสำนักงานหน่วยโทรศัพท์กลาง
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยโทรศัพท์กลาง ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมงานกับเรา: ตามล่านักสร้างสรรค์ผลงานสื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อสอบถามโทร. 0-2201-1524 ส่ง resume ได้ที่ artwork.rama@gmail.com
อบรม “การทำงานสื่อสารองค์กรในเชิงคุณภาพ” ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127