งานสื่อสารองค์กร
สำนักงานคณบดี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (See All)
รายการ รามาสแควร์ สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL
ได้รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) สาขาผู้ให้ความรู้คว...
กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร
“รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย” และขอบคุณสื่อมวลชน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...
มอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แก่ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่หก
RAMA CHANNEL จัดการบรรยาย SIDE MEETING หัวข้อ “The Ramathibodi’s Model: Using Media to Impact Thai Health Literacy”
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง Lotus 10 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน RAMA CHANNEL จับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127