การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การบริบาล
(การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย)
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพวัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน

ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้่น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) หน้าการเงินกลาง

รับยาที่รามาฯ อย่าลืมถุงผ้า

เราทุกคนช่วยได้ ลดใช้ถุงพลาสติก

มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุระดับสูง โครงการ “แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี”

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนขวัญ และวัดแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ระหว่างลักษณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ "MIND CENTER"

ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพวัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน

ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้่น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) หน้าการเงินกลาง

รับยาที่รามาฯ อย่าลืมถุงผ้า

เราทุกคนช่วยได้ ลดใช้ถุงพลาสติก

มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุระดับสูง โครงการ “แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี”

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนขวัญ และวัดแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ระหว่างลักษณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ "MIND CENTER"

ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้