การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
เรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

เรามีนัดกัน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพ...

กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลีย "ครอบครัวผู้ป่วย : ทุกคนมีส่วนร่วม"

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กินเค็ม สะเทือนไต ปรับพฤติกรรม ลดเค็ม ลดเสี่ยง

การกินอาหารที่มีรสเค็มจัดอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

@Rama ฉบับที่ 35 วิธีป้องกันโรค COVID-19

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องรับมือกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากแล้ว ยังเจอกับปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่...

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้ากากอนามัย ใช้ถูกต้อง ป้องกันโรคได้

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...