การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การบริบาล
(การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย)
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
เรื่องไม่เบาของ..โรคเบาหวาน

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ (สูงกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กตเวทิตาคารวะ ๑๐๐ ปี เปรม บุรี ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๕ ผู้สูงอายุกับสังคม ๔.๐

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 14 เรื่อง “Diabetes Care: Practice and Progress”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ระหว่างลักษณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

เรื่องไม่เบาของ..โรคเบาหวาน

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ (สูงกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กตเวทิตาคารวะ ๑๐๐ ปี เปรม บุรี ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๕ ผู้สูงอายุกับสังคม ๔.๐

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 14 เรื่อง “Diabetes Care: Practice and Progress”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ระหว่างลักษณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

Nov
01
Thursday
Planner of the Scholarships 2019 | 01/11/2018 to 31/05/2019