ทดสอบ

Search in Library (OPAC)

img1

 

img2

 

img3

img2

img3

 

  New Books : หนังสือใหม่


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  New Magazines : นิตยสารใหม่

ฉบับที่ 204 กรกฎาคม 2561

ปีที่ 42 ฉบับที่ 503

กรกฎาคม 2561

Search in Library (OPAC)

     

 

 

  New Books : หนังสือใหม่


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ฉบับที่ 204 กรกฎาคม 2561

ปีที่ 42 ฉบับที่ 503

กรกฎาคม 2561


  E-Books for Med Student


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานฯ แนะนำ...

โดยมี Mr.Daniel Sewell เป็นผู้ให้ความรู้ ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. ทุกวันจันทร์และวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 205

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานฯ แนะนำ...

โดยมี Mr.Daniel Sewell เป็นผู้ให้ความรู้ ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. ทุกวันจันทร์และวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 205

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th