ทดสอบ

Search in Library (OPAC)

img1

 

img2

 

img3

img1

img2

img3

 

  E-Books for Med Student


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  New Books : หนังสือใหม่

Call Number WO18.2 M141s 2017


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ฉบับที่ 81 มีนาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 466

1 มีนาคม 2561

Search in Library (OPAC)

     

 

 

  New Books : หนังสือใหม่

Call Number WO18.2 M141s 2017


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ฉบับที่ 81 มีนาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 466

1 มีนาคม 2561


  E-Books for Med Student


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ

เช็ครายชื่อผู้โชคดีจากการยืมหนังสือจากเครื่องยืมอัตโนมัติได้ที่นี่ค่ะ

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ

เช็ครายชื่อผู้โชคดีจากการยืมหนังสือจากเครื่องยืมอัตโนมัติได้ที่นี่ค่ะ

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th