ทดสอบ

Search in Library (OPAC)

img1

 

img2

 

img3

img1

img2

img3

 

  E-Books for Med Student


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  New Books : หนังสือใหม่

Call Number WV320 พ242ล 2561

Call Number WP870 B828 2561


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ 42 ฉบับที่ 502

มิถุนายน 2561

ปีที่ 58 ฉบับที่ 11

มิถุนายน 2561

Search in Library (OPAC)

     

 

 

  New Books : หนังสือใหม่

Call Number WV320 พ242ล 2561

Call Number WP870 B828 2561


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ 42 ฉบับที่ 502

มิถุนายน 2561

ปีที่ 58 ฉบับที่ 11

มิถุนายน 2561


  E-Books for Med Student


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 205

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการรับการต...

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยการะเกดแห่งบุพเพสันนิวาส...

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 205

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการรับการต...

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยการะเกดแห่งบุพเพสันนิวาส...

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น.

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th