You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

มกราคม 2562

เรื่องจากปก

 พระเจ้าตากสิน - รัชกาลที่ ๑ กับ "องเชียงสือ" ในหลักฐานเวียดนาม

 ความห่วงใยของรัชกาลที่ ๖ ต่อกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน

 "หญิงงามหาง่าย แต่ชายมีฝีมือหายาก" กรณีจมื่นรามาตย์ และหม่อมแช่ม

 ประวัติศาสตร์ของขยะและความเหม็นในกรุงเทพพระมหานคร

 เทพเจ้าปุนเถ้ากง เทพผู้คุ้มครองจีนโพ้นทะเล