You are here

การสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม”

 
 
 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัล การพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “โครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน Home Chemotherapy Rama Model” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.นพ.วิชัย จันทร์ศรีวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ.