You are here

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา คิดดี = ชีวิตดี ร้อยพันปัญหา แพ้หัวใจที่แข็งแกร่ง

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า

ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 05.00 น.

ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีการปิดประตูฝั่งร้านภูฟ้าและการจราจรภายในอาคารฝั่งถนนพระรามหก

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 05.00 น.

สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 8

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นิตยสาร@Rama ฉบับที่ 32 ฉบับใหม่ออกแล้วจ้า!!

“หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” เทคโนโลยีรักษาผู้ป่วย Robotic Assisted Surgery

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ ๗ ปี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีการปิดประตูฝั่งร้านภูฟ้าและการจารจรภายในอาคารฝั่งถนนพระรามหก

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 04.00 น.

ก้าวสู่ปีที่ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ บริการจากใจด้วยครอบครัวที่อบอุ่น

ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

Pages