You are here

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ครรภ์คุณภาพและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมแรงสนับสนุนจากครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการสาธิต และชิมอาหารในงาน มหัศจรรย์อาหารชะลอวัย

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ขอเชิญกลุ่มผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะและได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 32 ปี ปลูกถ่ายอวัยวะรามาธิบดี 2,000 ไต 200 ตับ ภาคประชาชน

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 07.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กด = ต่อชีวิต

ชีวิตผู้ป่วยนับล้าน คอยน้ำใจจากท่าน บริจาค 100 บาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ สอบถามข้อมูล 0-2201-1111

ประกาศ ขอเรียนผู้ป่วยทุก ๆ ท่านทราบ กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป

เนื่องจาก อย. เรียกคืน สงสัยมีการปนเปื้อน

ผู้รับบริการสามารถทำการตรวจวินิจฉัย X-RAY ด้วยเครื่อง CT Scan/MRI/Ultrasound/Mammogram

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยระยะท้าย ขอเสียชีวิตที่บ้าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ 02-201-2569 และ 02-201-0489 ในวันและเวลาร...

ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ลดโรคร้อน นอนหลับดี หากมีการใช้ CPAP

หากพบปัญหาการใช้ CPAP สามารถโทรปรึกษาได้ที่ ศูนย์โรคการนอนหลับ 02-2003768 กด 0

สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น B1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

หน่วยงานโภชนาการ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หน่วยงานโภชนาการ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages