You are here

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องกลั้นปัสสาวะไม่อยู่: ปัญหาที่ไม่ควรละเลย

 

รายละเอียด : การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและการเข้าสังคม ซึ่งเกิดได้ทุกเพศทุกวัย เพียงแต่ลักษณะของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละเพศแต่ละวัย  ปัญหาที่เกิดถึงแม้ว่าไม่ได้สาหัสหรือเสี่ยงต่อชีวิต  แต่ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมาน และยังมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ยังไม่พบหนทางการแก้ปัญหา หนังสือเรื่อง “กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ : ปัญหาที่ไม่ควรละเลย” นี้  เนื้อหาภายในหนังสือผู้เขียนสรุปประเด็นให้เข้าใจง่าย  เช่น หน้าที่ของกระเพาะปัสสาวะ  สาเหตุของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และปัจจัยเกื้อหนุน  การตรวจวินิจฉัย  การรักษา การฝึกกล้ามเนื้อเชิงกราน  การใช้ยา และการรักษาผ่าตัด  รวมถึงการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในแต่ละวัย  เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่  โดยสอดแทรกภาพการ์ตูน เพื่อทำให้หนังสือเล่มนี้เข้าใจง่ายและน่าอ่านยิ่งขึ้น