ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep medicine)

2021

 1. Modified STOP-Bang for predicting perioperative adverse events in the Thai population. Sangkum L, Wathanavaha C, Tantrakul V, Pothong M, Karnjanarachata C. BMC Anesthesiol. 2021 Apr 27;21(1):132. doi: 10.1186/s12871-021-01347-0. PMID: 33906600

 2. Prediction Models of Obstructive Sleep Apnea in Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Model Performance. Siriyotha S, Tantrakul V, Plitphonganphim S, Rattanasiri S, Thakkinstian A. Diagnostics (Basel). 2021 Jun 15;11(6):1097. doi: 10.3390/diagnostics11061097. PMID: 34204002

 

2020

 

2019

 

2018

 1. Sleep quality and associated factors among the elderly living in rural Chiang Rai, northern Thailand. Thichumpa W, Howteerakul N, Suwannapong N, Tantrakul V. Epidemiol Health. 2018 May 14;40:e2018018. doi: 10.4178/epih.e2018018. eCollection 2018. PMID: 29807410

 

2017

 1. Calcium and Vitamin D Supplementation for Prevention of Preeclampsia: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Khaing W, Vallibhakara SA, Tantrakul V, Vallibhakara O, Rattanasiri S, McEvoy M, Attia J, Thakkinstian A. Nutrients. 2017 Oct 18;9(10):1141. doi: 10.3390/nu9101141. PMID: 29057843 Review.

 2. Performance of screening questionnaires for obstructive sleep apnea during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Tantrakul V, Numthavaj P, Guilleminault C, McEvoy M, Panburana P, Khaing W, Attia J, Thakkinstian A. Sleep Med Rev. 2017 Dec;36:96-106. doi: 10.1016/j.smrv.2016.11.003. Epub 2016 Nov 15. PMID: 28007402

 

2016

 1. Validity and reliability of the Thai version of the leicester cough questionnaire in chronic cough. Pornsuriyasak P, Kawamatawong T, Rattanasiri S, Tantrakul V, Pongmesa T, Birring SS, Thakkinstian A. Asian Pac J Allergy Immunol. 2016 Sep;34(3):212-216. doi: 10.12932/AP0685.34.3.2016. PMID: 27001649 Free article.

 

2015

 1. Screening of obstructive sleep apnea during pregnancy: differences in predictive values of questionnaires across trimesters. Tantrakul V, Sirijanchune P, Panburana P, Pengjam J, Suwansathit W, Boonsarngsuk V, Guilleminault C. J Clin Sleep Med. 2015 Jan 15;11(2):157-63. doi: 10.5664/jcsm.4464. PMID: 25406273
 2. Airway obstruction caused by penicilliosis: a case report and review of the literature. Boonsarngsuk V, Eksombatchai D, Kanoksil W, Tantrakul V. Arch Bronconeumol. 2015 May;51(5):e25-8. doi: 10.1016/j.arbres.2014.04.015. Epub 2014 Jun 25. PMID: 24973303 Review. English, Spanish.

 

2014-

 1. Heterogeneous properties of intermediate- and low-density lipoprotein subpopulations. Srisawasdi P, Vanavanan S, Rochanawutanon M, Pornsuriyasak P, Tantrakul V, Kruthkul K, Kotani K. Clin Biochem. 2013 Oct;46(15):1509-15. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2013.06.021. Epub 2013 Jul 2. PMID: 23830843

 2. Sleep-disordered breathing in premenopausal women: differences between younger (less than 30 years old) and older women. Tantrakul V, Park CS, Guilleminault C. Sleep Med. 2012 Jun;13(6):656-62. doi: 10.1016/j.sleep.2012.02.008. Epub 2012 May 17. PMID: 22608672

 3. Task positive and default mode networks during a parametric working memory task in obstructive sleep apnea patients and healthy controls. Prilipko O, Huynh N, Schwartz S, Tantrakul V, Kim JH, Peralta AR, Kushida C, Paiva T, Guilleminault C. Sleep. 2011 Mar 1;34(3):293-301A. doi: 10.1093/sleep/34.3.293. PMID: 21358846

 4. The effects of CPAP treatment on task positive and default mode networks in obstructive sleep apnea patients: an fMRI study. Prilipko O, Huynh N, Schwartz S, Tantrakul V, Kushida C, Paiva T, Guilleminault C. PLoS One. 2012;7(12):e47433. doi: 10.1371/journal.pone.0047433. Epub 2012 Dec 5. PMID: 23227139

 5. Chronic sleep complaints in premenopausal women and their association with sleep-disordered breathing. Tantrakul V, Guilleminault C. Lung. 2009 Mar-Apr;187(2):82-92. doi: 10.1007/s00408-009-9137-7. Epub 2009 Feb 14. PMID: 19219502