ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2562
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด จัดประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ศ...
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ หเองประชุม ชั้น 8 และ 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชา...
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการประเมินขั้นก้าวหน้า (Advance HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันศ...
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Resident) ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 256...
ขอเชิญร่วมการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหุ่นจำลอง โดย Professor Nazar Amso, MD, PhD, FRCOG ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภ...
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่...
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด “อนุสาขาผ่าตัดส่...
ผู็สนใจสมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com