ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2562
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด จัดประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ศ...
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ หเองประชุม ชั้น 8 และ 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชา...

ปัญหาปวดท้องประจำเดือนเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายคน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงที่มีประจำเดือน มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกาย

 

การตัดสายสะดือหลังคลอด เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยแต่ก่อนนั้นจะมีการตัดสายสะดือที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อทำคลอดรกที่รวดเร็วตามลำดับ ช่วยป้องกันการตกเลือดและลดปัจจัยการเสียชีวิตของแม่ แต่ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ปรับเปลี่ยนการตัดสายสะดือให้ช้าลงกว่าเดิม เพื่อสุขภาพที่ดีของทารก จากการได้รับเลือดที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีหลายประการด้วยกัน

ปัจจุบันมีคนสนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดเป็นจำนวนมาก บางรายไม่มีพันธุกรรมที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์แฝดตามธรรมชาติได้ ก็ยังต้องการที่จะพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อตั้งครรภ์แฝด โดยขาดความรู้ถึงความเสี่ยงที่มีมากมายแตกต่างจากการตั้งครรภ์ทั่วไป

Video Channel  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com