ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-201-2167
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 โทร. 02-201-1451
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่ม...
 

ปัญหาปวดท้องประจำเดือนเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายคน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงที่มีประจำเดือน มีระดับความรุนแรงที่แ...

 

การตัดสายสะดือหลังคลอด เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยแต่ก่อนนั้นจะมีการตัดสายสะดือที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อทำคลอดรกที่รวดเร็ว...

 

ปัจจุบันมีคนสนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดเป็นจำนวนมาก บางรายไม่มีพันธุกรรมที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์แฝดตามธรรมชาติได้ ก็ยังต้อ...

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com