พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

April-June, 2009 Vol.17 No.2

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ภาวะพิษจากกัญชา
  • ToxCase Conference : พิษจากน้ำยางสลัดได
  • Party Drugs: The New Epidemic - A Review
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด