พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ติดต่อเรา

Logo Poison Center ศูนย์พิษวิทยา

ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

  Back office ( เฉพาะวันเวลาราชการ) : 0-220-11084-6 

  Email:   poisrequest@gmail.com

  website: PoisonCenter.mahidol.ac.th

 

 
  Hotline: 1367  ( ตลอด 24 ชั่วโมง )    Line ID: poisrequest