พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

April-June, 2010 Vol.18 No.2

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ToxCase Conference : ภาวะเป็นพิษจากไฮโดรเจตซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide)
  • ภาวะเป็นพิษจากก๊าซ : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
  • คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon dioxide and Carbon monoxide)
  • แอมโมเนีย (Ammonia)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด