พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

January-March, 2007 Vol.15 No.1

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ ephedrine
  • ToxCase Conference :
    Sertindole overdose
    Metabolic acidosis with blindness
  • Serotonin syndrome
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด