พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

July-September, 2005 Vol.13 No.3

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ToxCase Conference : Acute orphenadrine poisoning
  • Cytochrome P450 Drug Interaction Table : (updated june 2005)
  • General Principle of Drug Interaction
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด