พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

October-December, 2008 Vol.16 No.4

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • แก๊สน้ำตา (Tear Gas)
  • Neuroleptic Malignant Syndrome
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด