พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 23 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิดอาการ hypersensitivity

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 23 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิดอาการ hypersensitivity

Anaphylactic reactions (IgE-mediated)
Antisera (antivenins)
Foods (nuts, fish, shellfish)
Hymenoptera and other insect stings
Immunotherapy allergen extracts
Penicillins and other antibiotics
Vaccines
Anaphylactoid reactions (non IgE-mediated)
Acetylcysteine
Blood products
Iodinated contrast media
Opiates
Scombroid
Tubocurarine
Other or unclassified
Sulfites