ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดชนะสงคราม

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม ชั้น ๑

มอร์ฟีนกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จำเป็นต้องใช้จริงหรือ

ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ตัดสินใจอย่างไรดี ?

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด"

รับบริการฟรี 7.00 - 9.30 น. ตลอดปี 2561 เริ่ม กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยแล...

ขอเชิญเข้าร่วม การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร ? ทำไมต้อง...

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิ...

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ  (ดูทั้งหมด)
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0