You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย

ชั้น 4 โซนอาร์

   

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

วัน เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์   09.00 - 16.00 น.
ยกเว้นวันพุธ 08.30 - 11.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 11.30 น.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Click download ตารางแพทย์ >>

เลเซอร์ผิวหนัง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร 13.00-16.00น. - - - - - -
นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์ 13.00-16.00น. - - - - - -
ศ.คลินิก.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน 13.00-16.00น.
(สัปดาห์ 1,3)
- - - - - -
พณ.อัจจิมา สุวรรณจินดา 09.00-12.00น. - - - - - -
พญ.ปราณี เศวตวิลาส 09.00-12.00น. 09.00-12.00น.
13.00-16.00น.
13.00-16.00น. 09.00-12.00น.
13.00-16.00น.
10.00-12.00น.
13.00-15.00น.
- -
รศ.สุธินี รัตนิน - 13.00-16.00น. - - - - -
รศ.กมุทนาท จันทร์ประภาพ - 13.00-16.00น. - - - - -
ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร - 14.00-16.00น. - - - - -
พญ.จุฑามาศ ตันคุณากร - 13.00-16.00น. - - - - -
ศ.นพ.วาสนา วชิรมน - - 13.00-16.00น. - - - -
นพ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์ - - 13.00-16.00น. - - - -
รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช - - 13.00-16.00น. - - - -
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร - - 16.30-20.00น. - 13.00-16.00น.
16.30-20.00น.
- -
นพ.กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา - - - 13.00-16.00น. - - -
พญ.สุทธินันท์ วิชญาณรัตน์ - - - 13.00-16.00น. - - -
นพ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ - - - 13.00-16.00น. - - -
พญ.กุลสุภา นิมมานนิตย์ - - - 13.00-16.00น. - - -
ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร - - - - 14.30-16.00น. - -
รศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร - - - - 13.00-16.00น. - 08.30-12.00น.
นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม - - - - 13.00-16.00น. - -
รศ.สุธินี รัตนิน - - - - - 08.30-12.00น. -

 

  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

ศัลยกรรมตกแต่ง
เสริมสวย
(แพทย์ประจำ)

นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ (เช้า) นพ.สุเวช น้ำหอม (ผ่าตัด) (บ่าย)
ผศ.นพ.เฉลิมพงศ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
(ผ่าตัด)(เช้า)
นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์
(ตรวจ+ผ่าตัดเช้า 09.00-12.00น.)
ผศ.นพ.อัฉฉริย สาโรวาท(ผ่าตัด)
พญ.งามเฉิด สิตภาหุล(เช้า)
รศ.นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์(ผ่าตัด)
ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท(บ่าย)
นพ.สุรเวช น้ำหอม(ผ่าตัด)
นพ.ฐิติ ตันติธรรม(เช้า)

 

ขั้นตอนการใช้บริการ 

1.ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
    - กรณีใช้ Rama App สามารถ Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04.00 น. ถึงก่อนเวลานัด 30 นาที
    - กรณีใช้บัตรนัด ยื่นนัด ก่อนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียนบริเวณโถงชั้น 4
2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ จุดวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก บริเวณโถงชั้น 4
    - กรณีมีเอ็กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
    - เจาะเลือด 2 ชั่วโมง


ขั้นตอนการนัดหมาย 

1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
   - นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-4288 ตั้งแต่ 13.00 - 19.00 น.
   - นัดหมายด้วยตนเองที่ หน่วยตรวจผู้ปาวยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
2.กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาลสามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

**ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสังคมถ้วนหน้า


อัตราค่าบริการ 

- ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน )
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)

* สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00-16.00 น.
(ยกเว้นวันพุธ   เวลา 08.30-11.30 น.
เสาร์-อาทิตย์   เวลา 08.30 - 11.30 น.


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ปาวยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
ชั้น 4 โซนอาร์ (Zone R)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2004288
E-mail : rasdpd@mahidol.ac.th
      


เลื่อนนัด

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App (โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ)