งานประชุมวิชาการ Prostate Cancer Master Class 2017

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมฟัง Perioperative management for sleep disorder breathing.

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ RAMA MFM Congress

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training Course

August 30th - 31th, 2017. 8th - 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.

JCMS 2017 : Hand in Hand towards Healthy Society ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม

วันที่ 13- 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม RCC Master Class 2017

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Moving Forward to Thailand 4.0 : Nursing Service and Education Collaboration

วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

The 2nd Joint Conference Ramathibodi – Osaka University

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.45 - 16.15 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการพยาบาลยุค Thailand 4.0

วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training Course

August 30th - 31th, 2017 at 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.

Palliative Care in Lung Cancer

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ ห้องเรียน 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Emergency Nursing: Immediate approach, minimize risks

วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Pages