อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนู "ฟรุ๊ตปาร์ตี้ ดริ๊งค์" จากมะม่วงหาว มะนาวโห่

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 

ขอเชิญเข้าร่วม Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 5

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Lucky Game

ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญรับฟังชี้แจง การเบิกจ่ายวัสดุระบบใหม่ (The New IMS)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 25560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Med in Love รักเธอคุณหมอฝึกหัด

ทุกวันเสาร์ เวลา 21:00 - 22:00 น. เริ่ม 3.06.60

ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ร่วมงาน คืนสู่เหย้า บ้านของเรา "รามาธิบดี"

ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๘ และ ๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กนักเรียน โครงการห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน

สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 362

วันที่ 24 พฤษภาคม  2560 ณ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม L04, L05 คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศการรับเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้มารับเสื้อ

ติดต่อขอรับได้ที่ คุณพิชญาพรรณ โทร. 081-361-3548 ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages