ขอแจ้งปิดศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 และจะเปิดบริการให้ตามปกติในวันที่ 10 เมษายน 2560

วันสำคัญรามาธิบดี

วันเกิดคณะฯ คือวันที่ 4 สิงหาคม 2508 วันเปิดดำเนินการ รพ.รามาธิบดี คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2512

ขอแจ้งย้ายสำนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง 20 เมษายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า โดยหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญคณาจารย์ประจำทุกท่าน เลือกตั้งประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2

Say No Plastic Bag

รวมพลคนไม่เอาถุงพลาสติก

ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"

รับบริการฟรี 7.00 - 10.00 น. ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เริ่ม เมษายน - ธันวาคม 2560 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

Faculty Hours ขอเชิญร่วมชมภาพยนต์ เรื่อง “THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ปีที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน "งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เริ่มรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

Pages