You are here

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การร่วมสร้างระบบฐานข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 816 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และผู้ตรวจประเมินรางวัล

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี

ประชุมวิชาการเรื่อง RAMA IC Update 2017

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

กิจกรรม “รู้จักสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การเบิก-จ่าย ระบบใหม่ (The New IMS)

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ผู้บริหารคณะฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

กิจกรรม “รู้จักสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อบรม เรื่อง Patient Controlled Analgesia (PCA)

เมื่อวันที่ 21 และ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 5 อาคาร 1

ประชุมการร่วมสร้างระบบฐานข้อมูลหน่วยบริการผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 810 A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages