ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือก ด้านสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมวิชาการระยะสั้น The 31st Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2017 “Must Know in Practical Pediatrics 101 : Case Approach”

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ.สมุทรปราการ

สถานีตำรวจนครบาลพญาไทบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-4 ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11  สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตรฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11  สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลกระทบเด็กไทยใช้สื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ramathibodi ECMO Course

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Rama Talk

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 1,8 และ 9 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages