ดูงานจุฬาฯ

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทย์จากงานทันตกรรมรามาธิบดี ได้รับความอนุเคราะห์ ...

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ปี2561 นี้ ทางงานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน...

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง สวนน้ำเฉลิมพระเ...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอแม่ฮ่องสอน และที่ว่าการอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม อำเภ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และโรงเรีย...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2557 รรม ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และเทศบ...

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สมุทรปราการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ในพื้นที่ อ.พระประแด...

ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดตรัง-นครศรีธรรมราช

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ให้บริการตร...

งานทันตกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีการทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร4 ชั้น3

ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ให้บริการตร...

รับมอบเสื้อT-shirt และเงินบริจาคเพื่อใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมฯ

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบเสื้อ T-shirt และเงินบริจาค จากบริษัท โปรไบต์ จำกัด เพื่อใช้ในการ...

ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ให้บริการตร...

รามาธิบดีร่วมกับการบินไทยน้อมเกล้าฯถวายรถทันตกรรม

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

...
โครงการรามาธิบดีรากฟันเทียมเพื่อประชาชน

งานทันตกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีเปิดโครงการ "รามาธิบดีรากฟันเทียมเพื่อประชาชน" ในวันที่...

โครงการรามาน้อยครั้งที่15

งานทันตกรรมรามาธิบดี ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดโครงการ "รามาน้อย" ครั้งที่15

งานทันตกรรม
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-201-1210 02-201-1164