ความรู้สู่ประชาชน
สาระน่ารู้ คลิปสุขภาพ infographics
Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

คำถามฮิตวัคซีนโควิด-19

หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แต่ตรวจไม่พบเชื้อ จะรับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้หรือไม่...

นอนไม่หลับ ทำไงดี

โรคนอนไม่หลับ วินิจฉัยโดย หลับยาก ตื่นช่วงกลางคืน คือ ไม่สามารถคงการหลับได้ตลอดคืน มีตื่นบ่อยแล้วกลับไปหลับต่อได้ยาก......

ตรวจไม่เจอ แต่ทำไมเราติด?

โดย อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เวชระเบียนออนไลน์
ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ งานเวชระเบียนออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0