You are here

ศูนย์ไอแมค มอบประกาศนียบัตรโครงการ “แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี” ณ จ.ลำปาง

         ศูนย์ไอแมค ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุระดับสูง โครงการ “แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี” และให้โอวาทแก่นักบริบาลผู้สูงอายุ ระดับสูง ในกิจกรรม “แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี ครั้งที่ 2” นอกจากนี้ยังมีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี และกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักบริบาล ผู้สูงอายุ และสมทบองค์กฐินวัดแม่มอกกลาง เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนขวัญ และวัดแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด