You are here

CSR ของไอแมค รพ.รามาฯ ปีนี้จัดที่ จ.ภูเก็ต วันที่ 5-6 ก.ค. 2562 เรื่อง MDCT/MRI : toward optimized practice

บุคลากรของแผนกธุรกิจ ไวเอท นิวทริชั่น จาก บริษัทเนสท์เล่ ร่วมกับ ผู้สื่อข่าว นิตยสารสายสุขภาพไลฟ์สไตล์ แม่และเด็ก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย – ญี่ปุ่น จัดให้มีนักศึกษาแพทย์ จาก ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงานการบริการงาน

ศูนย์ไอแมค มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุระดับสูง โครงการ “แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี”

ศูนย์ไอแมคร่วมกับ CSIP จัดงานแถลงข่าวเพื่อวิงวอนรัฐบาลสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวย 2542 เพื่อปกป้องสมองเด็ก

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักรังสีการแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เข้าศึกษาดูงานการบริหาร

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ นักรังสีการแพทย์จาก รพ. เปาโล สมุทรปราการ เข้ารับการฝึกอบรม

พร้อมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รวมเป็น 6 คน ในด้านวิชาการ และ นวัตกรรมการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ไอแมค 

ศูนย์ไอแมคต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและไต้หวันเข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์ไอแมค สนับสนุนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1

Pages