นิตยสารทุกฉบับ
รวมนิตยสาร
บทความประจำ
เลือกดูบทความจากทุกเล่ม
ค้นหาบทความ
ค้นหาจากหัวข้อ

You are here

‘รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์’ นักวิจัยหญิงผู้สร้างผลงานด้านออร์โธปิดิกส์

Volume: 
ฉบับที่ 31 เดือน มกราคม 2561
Column: 
Research Inspiration
Writer Name: 
เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: กุสุมา ภักดี
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 31