ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นตจวิทยาครั้งที่ 22
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
 
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศ...
 
Congratulations to The Medical Physics Graduate Program, Department of Diagnostic and Therapeutic Radiology, Fac...
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 2565
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาศัลย์ มหาวัทยาลัยขอนแก่น
 
โครงการ The 7th China International College Student Internet+ Innovation and Entrepreneurship Competition
 
เสนอข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ Thammasat University Generat English Test ผ่านระบบคอมพิวเตอร์...
 
Webinar Series for the ASEAN Medical School Network https://nus-sg.zoom.us/webinar/register/WN_Bx4QcQwnQni8VD_...
 
The Banting Posdoctoral Fellowship' s 2021-2022
 
โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจําปี พ.ศ. 2563

Pages

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email : ramapostgrad@gmail.com

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line