July 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราววันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยผู้ป่วยจะได้รับแจ้งการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS และสามารถเลื่อนนัดได้ทางแอปพลิเคชัน Rama Appointment

แจ้งงดให้บริการชั่วคราวผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (นอกเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยและวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (ในเวลาราชการ)
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ของดให้บริการปรึกษากรณีเยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี