การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การรักษาพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 14 "อนาคตอุดมศึกษาไทย ในเวทีโลก"

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1/1

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

ข่าวน่ายินดี รายการ รามาสแควร์ รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2018

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน ESNR 40th Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการ เรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต Thai Kidney Risk Scoring ผลจากงานวิจัยยังประโยชน์สู่สาธารณะ

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 14 "อนาคตอุดมศึกษาไทย ในเวทีโลก"

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1/1

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

ข่าวน่ายินดี รายการ รามาสแควร์ รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2018

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน ESNR 40th Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการ เรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต Thai Kidney Risk Scoring ผลจากงานวิจัยยังประโยชน์สู่สาธารณะ

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด