การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การบริบาล
(การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย)
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
การกลั่นแกล้งรังแก หรือระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying)

การตั้งใจทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งกระทำผ่านทางโลกไซเบอร์ (อินเทอร์เน็ต) สื่อสังคมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์

ขอเชิญร่วมงานครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานแสดงความยินดี ในโอกาส สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL ได้รับรางวัล “เณศไอยรา” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Current Wound, Ostomy, Continence and Foot Care

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วม งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง Exploring innovative nursing intervention for chronic care

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (Prince Palace Hotel) กรุงเทพมหานตร

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

การกลั่นแกล้งรังแก หรือระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying)

การตั้งใจทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งกระทำผ่านทางโลกไซเบอร์ (อินเทอร์เน็ต) สื่อสังคมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์

ขอเชิญร่วมงานครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานแสดงความยินดี ในโอกาส สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL ได้รับรางวัล “เณศไอยรา” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Current Wound, Ostomy, Continence and Foot Care

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วม งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง Exploring innovative nursing intervention for chronic care

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (Prince Palace Hotel) กรุงเทพมหานตร

MIND Center จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอน 3 มิติ SECTRA

เมื่อ 20-21 พ.ค. 2561 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ไทยแห่งแรกที่มีระบบสื่อการสอน 3 มิติชั้นนำของโลกนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและรักษาพยาบาล

...
แถลงข่าว “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก”

งานแถลงข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงเสด็จเปิดงาน 40th ESNR Meeting

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้