การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ในงาน พิธีมอบรางวัลคุณภาพเเห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ไวรัสโรต้าในเด็ก

เมื่อติดเชื้อแล้ว มักจะทำให้ท้องเสียรุนแรง เป็นได้ทุกเพศทุกวัย แต่มักเกิดในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

วิตามินดีภัยเงียบในคนไทย

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : กุสุมา ภักดี

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องน้ำสกปรกเสี่ยงติดเชื้อจริงหรือ?

อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล