You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการบุคลากรรามาธิบดี พบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 ...วิ่งอย่างไรให้ถูกวิธี...

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ช่องทางการเข้ารับชมถ่ายทอดสด หรือสแกน QR code FACEBOOK: RAMATHIBODI SPORT CENTER

 
เชิญชวนประกวดบทร้อยกรอง ในหัวข้อ "รามาธิบดีที่รัก" เนื่องในโอกาส "วันรามาธิบดี" วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เริ่มส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศผลวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ษ. ๒๕๖๔

 
วัคซีนป้องกัน COVID-19 กับ @Rama ฉบับที่ 40

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมีอยู่ในบางพื้นที่ และยังมีการกระจายอยู่ในหลายส่วนของประเทศ การป้องกันตนเองด้วยการดูแลตัวเองก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่...

 
ขอเชิญผู้สนใจพบกับตลาดนัดสุขภาพ

ทุกวันจันทร์ เวลา 07.00-13.00 น. จัดจำหน่าย ณ ชั้น 2 หน้าคาเฟททีเรีย

 
E-book เล่มใหม่ของ "โครงการตำรารามาธิบดี" เรื่อง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (LEUKEMIA)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการตำรารามาธิบดี โทร. 0-2201-2258

 
เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สมัครได้ที่ http://nursing.mahidol.ac.th

 
ขยะอินทรีย์สร้างรายได้

พบกัน...12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:40-11:00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
เปิดรับสมัครอาจารย์ 23 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจนิตยสาร @Rama สำหรับประชาชนทั่วไป

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

Pages