You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำหน่ายเสื้อที่ระลึก งานวิ่งครอบครัว การกุศล 51 ปี ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3

แจ้งกำหนดการ-จุดจอดรถ-ปิดการจราจรภายใน

งานเดิน - วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 423

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

ผู้โดยสารรถยนต์ รถตู้ รถบัส คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

แจ้งเปลี่ยนเวลาปล่อยตัว งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 ระยะ 11.5k จากเดิม เวลา 05.00 น. เป็น เวลา 04.00 น. ระยะ 4.5k จากเดิม เวลา 05.30 น. เป็น เวลา 04.30 น.

รับเสื้อและBIB งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 9 - 12 พ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 13 พ.ค. 2561 ก่อนเวลา 04.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 419

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายและถวายสังฆทาน

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 418

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 410 และ 411

วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

รามาดราม่า ครั้งที่ 11 "Home the musical"

รอบแสดง 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดจำหน่ายบัตร 26 เมษายน 2561 บัตรราคา 250 และ 350 บาท

Pages