ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 14 "อนาคตอุดมศึกษาไทย ในเวทีโลก"

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินตกค้างและทอดผ้าป่า จำนวน ๕๐ วัด

ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

น้อมดวงใจถวายองค์จักรีนฤบดินทร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี และโถงพระราชบิดา อาคาร ๑

The 3rd THFM งานสัมมนามาตรฐานระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 381

วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

พบกับรายการ Rama Square

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 น. ทางสถานี RAMA CHANNEL ช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

Pages