You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 386

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “กิจกรรมทางกาย” กลายเป็นเรื่องระดับชาติได้อย่างไร?

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารเรียนรวม ชั้น 2

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุปผารามวรวิหาร

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 384

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๑

อ. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง "Challenge, Clue, and Reality of Totally Endoscopic Cardiac Surgery" โดย Patrick Perier, M.D., Cardiovascular Center Bad Neustadt, Germany.

ประกาศ การซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

Faculty hour "วิกฤติความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย : ปัญหาที่ต้องเร่งหาทางออก"

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 382

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

Pages