งาน “ฟังเพลงบรรเลงบนสวนลอยฟ้า สุขวนา”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ สุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล CP Medical Centre Co., Ltd., และ Liberty Biosecurity, LCC สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

กิจกรรม Research Camp 2018

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จัดงานวันเบาหวานโลก เรื่อง “การรักษาเบาหวาน เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญ”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

อบรม "การให้ความรู้ด้านการเงิน" แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์ปลูกถ่ายไต ระหว่างศูนย์ปลูกถ่ายไต กับ โรงพยาบาลสระบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งาน “เลือดข้น(ปกติ) คน(ไม่)จาง: คอร์สดูแลสุขภาพตนเองด้วยตนเอง-ร่วมสมัย” (Integrative Medicine) ครั้งที่ 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวระดับพื้นที่

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Risk Register เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยการปลูกถ่ายตับ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “เสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต” Power of the Past-Force of the Future

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages