การอบรมหลักสูตร Asset Care “ครุภัณฑ์นั้นง่ายแค่ปลายนิ้ว”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะผู้บริหารจาก Health and Global Policy Institute เทศบาลคานางะวะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งาน เดินวิ่ง รามาธิบดี มินิฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

ละครเวทีรอบการกุศล เรื่อง “สี่แผ่นดิน” เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญเลี้ยงพระหอผู้ป่วยเด็ก 5

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยเด็ก 5 ชั้น 8 อาคาร 1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2560 ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งาน 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพ ในยุค Thailand 4.0”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Pages