Healthy Happy Cooking Class เมนู “อาหารลดน้ำหนัก”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รับประกาศนียบัตรรับรองรายโรค (Stroke)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันต้อหินโลก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ก.พ.อ 60 สกัด VS ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ พม.”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม “โครงการเพิ่มพูนความรู้สร้างความปลอดภัยในการทำงาน”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ หน้าหอประชุมอารี  วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

Dean’s Update: คณบดีพบหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องศูนย์สร้างเสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

รับการตรวจประเมิน (EdPEx 300) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2018

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

อบรม “โครงการเพิ่มพูนความรู้สร้างความปลอดภัยในการทำงาน”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages