งานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก...ถักทอใจ สานสายใย ร่วมผูกพัน”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การอบรม Supply Chain เทรนด์การจัดการวัสดุ ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” และ  “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลล์รูม ชั้น 4 อาคารพอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ประเภทพัฒนาการบริการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลล์รูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

พิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 

องค์การเภสัชกรรม ศึกษาดูงานระบบ IT ฝ่ายสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
พิธีมอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม “การดูแลเท้าเบาหวานให้ถูกวิธี”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

อบรมชี้แจงการดำเนินการในการจัดหาปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ “ไต่ เต้า โต”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages