กิจกรรม CNMI Campus Life

เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

อบรม เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรม “ตลาดนัดสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคาร 1

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงานระบบธุรกิจอัจฉริยะของคณะฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ในยุค 4.0 บวก

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บรรยายพิเศษและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถวายแก่คณะสงฆ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมวิชาการ เรื่อง “10 บวก โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป” ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Healthy Happy Cooking Class เมนู “น้ำเต้าหู้เพิ่มพลังและโฮมเมดโยเกิร์ต”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมืออุบัติภัยหมู่ "Mass Casualty Incident Preparedness for Hospital's Medical Team"

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages