งานทันตกรรมทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2560

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2560

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โครงการพบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ) ครั้งที่ 3

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เสวนาและไขทุกปัญหาของ “โรคมะเร็งเต้านม”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

อบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้งที่ 14 (14th Ramathibodi Plastic Surgery Annual Symposium 2017)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA&SLE Camp) ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมน้อมดวงใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 และ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคาร 1

เสวนา เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลและการประกันวิชาชีพแพทย์

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

โครงการอบรม เรื่อง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “วิศวกรรมชีวการแพทย์: เทคโนโลยีแห่งอนาคต”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages