วิดีโอคลิปสุขภาพ
HEALTH CLIP  

You are here

 
ปวดประจำเดือนจนเป็นลม อย่าปล่อยไว้

โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
บาดทะยัก อันตรายกว่าที่คุณคิด

โดย ผศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
ทำไม? คนเป็นโรคเบาหวาน ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เรื่องราวของ "ยูทูปเบอร์สาว" สายอาหารสุขภาพ แต่ทำงานหนักจนลืมดูเเลสุขภาพตัวเองทั้งที่เป็นโรคเบาหวาน จน...

 
สัญญาณเตือน คุณเป็นวัณโรคหรือไม่?

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

 
หูดับเฉียบพลัน อันตรายใกล้ตัว

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
ลูกเกือบเสียชีวิต เพราะกินเห็ด

โดย รศ. พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...

 
"ซากเชื้อ" โควิด-19 คืออะไร ?

โดย อ. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
สัญญาณเตือนของท่อน้ำตาอุดตัน คุณแม่มือใหม่ต้องระวัง

โดย รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล สาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
เตือนคนท้อง!! ห้ามเก็บขี้แมว

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ไขข้อข้องใจกินเนื้อสัตว์มากไปเสี่ยงโรคมะเร็งจริงหรือ?

โดย อ. ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...

 
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับอีสุกอีใส

โดย อาจารย์ แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสต...

 
ล้างจมูกอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยเด็ก

ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0