วิดีโอคลิปสุขภาพ
HEALTH CLIP  

You are here

 
หน้ากากอนามัย ใช้ถูกต้อง ป้องกันโรคได้

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

 
ห้องน้ำสกปรกเสี่ยงติดเชื้อจริงหรือ?

อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

 
Sex ไม่พร้อม ก็ท้อง...สิครับ

อ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
อาการไอเรื้อรัง บอกอะไรได้บ้าง

อ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โร...

 
รู้ทันไข้หวัดใหญ่ "เป็นแล้ว ก็เสี่ยงเสียชีวิตได้"

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 "ตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก"

อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
เมืองเปื้อนฝุ่น ต้องทำอย่างไร

รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร...

 
ถ้าคุณไม่อยากเป็น เส้นเลือดขอด ต้องทำอย่างไร

ผศ. พญ.ปิยนุช พูตระกูล สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 
แพทย์แนะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ อีกสาเหตุการเกิดโรคปอดอักเสบ สามารถป้องกันได้โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และฉีดวัคซีนไข้หว...

 
คุณเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่?

อ. นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร สาขาวิชาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

 
คุณเสี่ยงเป็น โรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่?

อ. นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร สาขาวิชาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0