วิดีโอคลิปสุขภาพ
HEALTH CLIP  

You are here

 
ฝุ่น PM2.5 กลับมาแล้ว ดูแลตัวเองอย่างไรดี

โดย ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศา...

 
ใครบ้าง เสี่ยงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โดย ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสำลี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

โดย ผศ. พญ.รัชนี แช่ลี้ สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
เสื้อผ้ามือสอง อันตรายก่อโรคที่ไม่ทันระวัง

โดย อ. พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพ...

 
เหนื่อยง่าย...เสี่ยงเป็น “โรคลิ้นหัวใจรั่ว” หรือไม่?

โดย อ. นพ.กฤษฎา มีมุข สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...

 
เรื่อง...ไม่ขูดหินปูน อันตรายหรือไม่?

โดย ทพ.ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
เรื่อง...RSV ทำไมอันตราย?

โดย อ. พญ.โสภิดา บุญสาธร สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

 
ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน โรคฮิตของชาวโซเชียล

โดย รศ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
ปวดท้องแบบไหน? เสี่ยงเป็น "ลำไส้อุดตัน"

โดย อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
ย้อมผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่

โดย รศ. นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ปวดประจำเดือนจนเป็นลม อย่าปล่อยไว้

โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
บาดทะยัก อันตรายกว่าที่คุณคิด

โดย ผศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0