You are here

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการครรภ์คุณภาพแนวประยุกต์ Modified ANC

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคาร 1

 
การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย บอกดี... ไม่บอกดี

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

 
ประกาศ ซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

 
ขอเชิญร่วมตรวจสุขภาพและร่วมกิจกรรม ในงาน Healthcare 2018 "สายตาดีมีสุข"

วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิ...

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ Living Will นั้นสำคัญไฉน

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมงานวันมะเร็งไตโลก World Kidney Cancer Day

21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ครรภ์คุณภาพและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมแรงสนับสนุนจากครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพ...

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0