You are here

 

คณะผู้แทนจาก Norvic Internationnal Hospital สหพันสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาลเข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษา...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงน้อย" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

กำหนดการงานก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560

 

ประกาศเปิด-ปิด ช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น

 

แจ้งปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560

 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

คณะผู้แทนจาก Norvic Internationnal Hospital สหพันสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล เข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษ...

 

โครงการ “องค์กรคุณภาพกับความเสี่ยง : Risk, Quality and Happy”

 

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ...

 

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกา...

 

โครงการ "ธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

Pages