You are here

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เน...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี" เน...

ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้รับบริการทุกท่านร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข...

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เน...

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เน...

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เน...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการในวันพฤหัสบดีที่ 16...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ) ในวันอังคารที่ 15 - 16 มิถุน...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ) ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 25...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ขอเรียนเชิญบุคคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่านร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันวิสาข...

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เนื่องด้วยจะมรการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2562

Pages

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000