You are here

ประกาศปิดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ประกาศปิดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ลดการให้บริการ วันที่ 21-22 ตุาคม 2562

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศปิดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก คลินิกนอกเวลาราชการ วันที่ 19-22 ตุลาคม 2562

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชก...

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เน...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี" เน...

ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้รับบริการทุกท่านร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข...

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เน...

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เน...

Pages

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000