ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน

          การดูแลผู้ป่วยที่บ้านมีประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่น เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดญาติ พี่น้อง และเป็นสถานที่ที่คุ้นเคย ประหยัด เนื่องจากในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาลสูงมาก รวมทั้งค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการต่างๆ ตลอดจนค่าเดินทางของญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือน และช่วยลดการใช้เตียงผู้ป่วยใน ซึ่งคำว่า “เตียงเต็ม” เป็นคำที่ได้ยินบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลของรัฐ

          อุปสรรคที่สำคัญที่ญาติมักต้องการให้ผู้ป่วยยังคงอยู่ในโรงพยาบาลทั้งที่แพทย์มีความเห็นว่าสามารถกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้แล้ว คือความไม่แน่ใจว่าจะสามารถให้การดูแลได้อย่างถูกต้องและหากเกิดปัญหาฉุกเฉิน ก็เกรงว่าจะช่วยเหลือได้ไม่ทันท่วงที รวมทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการดูแลรักษา

การบริการของหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ประกอบด้วย

  • การเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลอย่างครอบคลุมโดยพยาบาลและทีมสุขภาพ
  • การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้ในการดูแลอย่างครบวงจร
  • สายด่วนสำหรับสมาชิก เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเรื่องการดูแลผู้ป่วยทางโทรศัพท์
  • การบริการทำหัตถการที่บ้านเพื่อตอบสนองความจำเป็นและต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เช่น การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ การฉีดยาภายใต้คำสั่งการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้
  • การติดตามการรักษา โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ติดตามประเมิน บันทึกอาการและเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้านก่อนวันแพทย์นัด
  • ประสานงานในการจัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน รวมทั้งการฝึกอบรมการใช้งาน
  • ให้การฝึกอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

          นอกจากจะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและญาติแล้ว ทางศูนย์การแพทย์ฯ ยังคาดหวังว่าจะเป็นการเสริมสร้างพลังของครอบครัวในการดูแลญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยที่บ้านเพิ่มขึ้น ตลอดจนลดอัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล