ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน

การบริการของหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านบ้าน 

  • การเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลอย่างครอบคลุมโดยพยาบาลและทีมสุขภาพ
  • การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและมีการติดตามการบริการที่บ้านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้ในการดูแลอย่างครบวงจร
  • บริการทำหัตถการที่บ้านเพื่อตอบสนองความจำเป็นและต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้คำสั่งการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้
  • สายด่วนสำหรับผู้ป่วยและญาติเพื่อสอบถามหรือขอคำแนะนะเรื่องการดูแลผู้ป่วยทางโทรศัพท์
  • การติดตามประเมินการดูแลและการรักษา โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
  • ประสานงานในการจัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน รวมทั้งการฝึกอบรมการใช้งาน